Home

De acht scholen van de scholengemeenschap vzw Saeftinghe Oostkust 

  • H.Hartschool
  • Sint-Jansschool
  • Sint-Margaretaschool
  • Vrije basisschool Westkapelle-Duinbergen
  • Vrije basisschool OLVO
  • School voor buitengewoon onderwijs De Vuurtoren
  • Vrije basisschool Roezemoes
  • Vrije basisschool De Lisblomme

zijn een consortium aangegaan om een Erasmus-project uit te werken.

De verschillende scholen konden de voorbije jaren een diverse instroom aan kinderen opmerken. Enerzijds is dit te wijden aan het M-decreet, anderzijds aan de migratie in de omgeving. We zien een diversiteit op gebied van : anderstaligheid, cultuur, huidskleur, eetgewoonten, geloofsovertuiging, talenten, sociale achtergrond, familiale achtergrond, intellectuele mogelijkheden, emotionele mogelijkheden, fysieke mogelijkheden, sociale vaardigheden, … 

Met dit project wil de scholengemeenschap het zorgbeleid in elke school versterken, zowel voor de leerlingen als de leerkrachten. 

Er nemen 47 personeelsleden deel aan  cursussen en praktijkervaringen.

Comments