De projecten‎ > ‎

Groningen

INCLUSION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION - six keys for the future - organisatie Eekhout Academy/Hanzehogeschool Groningen 
leergemeenschap leerkrachten kleuter
11-16 maart 2018
In deze cursus worden de deelnemers 6 sleutels toegereikt die de deur openen naar een kwaliteitsvolle inclusieve leeromgeving. Deze sleutels zijn :
1.harmonische ontwikkeling van het kind
2.redelijke aanpassingen
3.samenwerkingsverbanden
4.communicatiekanalen en methodes
5.reflectie
6.visie en missie van de school
Deelnemers : 
Katrijn Seaux         leerkracht Roezemoes
Brigitte Jacxsens leerkracht OLVO
Veerle Maenhout leerkracht Sint-jansschool
Sylvie Vermeille         leerkracht Sint-Margareta
Anje Vandenbussche leerkracht Westkapelle-Duinbergen
Chantal Soens          leerkracht De Lisblomme
Kristien Vermeersch leerkracht H.Hartschool
Magali Marey    projectcoördinator    De Vuurtoren

Donderdag 15 maart 2018
 

Vanmorgen brachten we een bezoek aan de vensterschool 'De Pendinghe' (www.pendinghe.nl).
Een Vensterschool is een bundeling van minstens één basisschool en verschillende andere instellingen in eenzelfde gebouw. In 'De Pendinghe' vinden we een peuterspeelzaal, kinderopvang, sociaal-cultureel werker (buurthuis), een bibliotheek, volwasseneneducatie, sportverenigingen, zwembad, maatschappelijke dienstverlening, politie, ... De school telt zo'n 230 leerlingen en 30 leerkrachten. Meer dan 30 nationaliteiten zijn er vertegenwoordigd. Met de slogan 'Climb to succes' willen ze de kinderen zoveel mogelijk kansen geven om een succesvolle toekomst uit te bouwen. Taal vinden ze het allerbelangrijkste. Dagelijks wordt er een bezoekje gebracht aan de bibliotheek en wordt er een half uurtje gelezen. Anderstalige nieuwkomers krijgen in de voormiddag een taalbad tot ze taalniveau 6 bereikt hebben. In de namiddag sluiten ze aan bij klasgenoten van hun eigen leeftijd. De brugfunctionaris staat tussen de school en de ouders in en zorgt ervoor dat het contact zo vlot mogelijk verloopt. In de school zijn heel wat kinderen aanwezig met specifieke noden. De interne begeleiders (zorgcoördinatoren) coachen de leerkrachten met kinderen met specifieke noden. Enkel als het voor de kinderen op sociaal of emotioneel gebied niet lukt worden ze doorverwezen naar speciaal onderwijs. In iedere klas wordt er sowieso op 3 niveaus gewerkt. Indien nodig wordt nog een vierde niveau toegevoegd. De te behalen doelen worden met de kinderen besproken. Twee maal per jaar gaan ze hiervoor met het kind in gesprek. De doelen worden ook geëvalueerd. Doordat de kinderen betrokken worden in wat ze moeten of willen leren, zien ze een stijgende motivatie. Ze hebben ook een plusgroep voor kinderen met een leervoorsprong en een schakelgroep voor de driejarigen met een taalvoorsprong uit het kinderdagverblijf samen met vierjarige kleuters met taalmoeilijkheden. Ze hebben ook specifieke trainingen voor stille of voor drukke kleuters. Communicatie met de ouders wordt op verschillende fronten en in verschillende talen gevoerd : website, uithangen van brainstorming project, nieuwsbrief en whatsapp-groepje. Voor sociale vaardigheden passen ze de principes toe van 'de vreedzame school' (https://vreedzaam.net/). Kinderen worden er opgeleid om zelf toezicht te kunnen houden. Allerhande problemen leren oplossen doen ze aan de hand van bijpassende stappenplannen. Het was zeer boeiend om de school en de schoolgemeenschap er rond te bezoeken. De school heeft een zeer goede organisatie, alles is er zeer goed doordacht.
In de namiddag reflecteerden we aan de hand van de 6 sleutels over onze schoolbezoeken. We gebruikten hiervoor de coöperatieve werkvorm 'placemat'. We dachten ook na over onze persoonlijke en professionele doelen. De avond werd afgesloten met een 'farewell supper' in de Chinese wok 'Ni Hao'. Het eten smaakte, de sfeer zat goed. 


Woensdag 14 maart 2018
Twee nieuwe sleutels stonden vandaag in de kijker : de harmonische ontwikkeling van het kind en aanpassingen volgens de onderwijsbehoeften. We maakten oefeningen over de noden van het kind en stonden ook stil bij zijn talenten. Aan de hand van een zelf gekozen casus gingen we na welke aanpassingen er voor dat kind konden genomen worden. We stelden dit aan elkaar voor. In de namiddag brachten we een geleid bezoek aan het Groninger Museum. De gids vestigde onze aandacht op de specifieke architectuur van het gebouw in de stijl van het postmodernisme. Na 16u hadden we nog wat tijd om de stad in te trekken.
Dinsdag 13 maart 2018
Elke groep kreeg vanmorgen de kans om een school te bezoeken. Daar we verdeeld zijn over de 6 groepen bezochten we samen 6 verschillende scholen :
-Borgmanschool (www.borgmanschool.nl)
-Peter Petersenschool (www.Jenaplanschool.nl)
-De Starter (www.destarter.nl)
-Siebe Jan Bouma (www.siebejanboumaschool.nl)
-Meander (www.obsmeandergroningen.nl)
-St.Michaelschool (www.Sint-michael.nl)
Sommige scholen werkten volgens een specifieke pedagogie : Jenaplanschool, Daltonschool of de openvensterscholen. Naast de publieke scholen zat er ook een katholieke school tussen. Ieder van ons had twee sleutels (bv. harmonische ontwikkeling en reflectie) waarrond hij specifiek vragen moest stellen. We kregen in de scholen een rondleiding en konden deelnemen aan klasactiviteiten. Na de lunch in de Hanzehogeschool werkten we enkele sleutels uit. Aan de hand van woordkaarten met waarden op vroegen we ons af of die waarden in eigen pedagogisch project voorkomen en of ze eerder bij inclusief of exclusief onderwijs passen. We brachten ook in kaart wat de bezochte scholen deden rond communicatie en samenwerking. We pasten de methode van Ben Baarda toe om creatief te communiceren met kinderen. Hierbij wordt een tekening gebruikt als opening naar een gesprek terwijl het kind aan het kleuren is. We keerden naar het hotel terug met heel veel nieuwe indrukken. Een pittig Mexicaans gerechtje hielp ons om alles te verwerken ... Maandag 12 maart 2018
Met de bus kwamen we terecht op de campus van Hanzehogeschool (University of Applied Sciences) Groningen. Moderne indrukwekkende gebouwen. Na een korte introductie kregen we een presentatie over succesvolle projecten rond inclusief onderwijs in Nederland. We maakten kennis met de sleutels tot de poort voor inclusief onderwijs. We werden in 6 groepen verdeeld en konden aan de slag. En dan gebeurde het, mijn eerste speeddating ooit. Drie minuten hadden we om zich aan elkaar voor te stellen en iets te vertellen over twee sleutels. Gezichten en verhalen schoven voorbij. Net als de tijd. Voor we het wisten was het lunchtijd. Met een voucher in de hand mengden we ons onder de studenten. Terug in de klas bracht elk van ons in kleine groep een presentatie over het inclusief onderwijs in eigen land. Het zorgcontinuüm, het M-decreet en het ondersteuningsmodel kwamen uitvoerig aan bod. Na een vlugge stop aan het hotel voor het afzetten van de laptops, vlug betekent hier 5 min, konden we starten aan de begeleide stadswandeling. Groningen kent heel wat mooie plekjes. De Martinitoren is een befaamde kerktoren in het midden van het stadscentrum. Vandaag hebben we heel wat connecties kunnen maken. We luisterden naar verhalen over inclusief onderwijs in Oekraine, Griekenland, Portugal, Zweden, Nederland en België. Verhalen van vaak beperkte middelen, beperkte ondersteuning, beperkte expertise en grote verschillen tussen theorie en praktijk. Maar ook verhalen van goed opgebouwde systemen, van goed werkende projecten, van succesvolle praktijkvoorbeelden. We sloten deze eerste dag met het welkomstdiner. A diner by candlelight ...
Zondag 11 maart 2018
Net alsof we op kamp gingen. Onder de openstaande autokoffers stonden we te wachten op de bus. We hadden al een alternatief voor ogen. De bus voor een dagje Rijsel stond ook klaar. Maar stipt om 9u kwam onze bus aangereden. We stapten op richting Groningen. Toch net iets verder dan Rijsel. Om 14u30 kwamen we aan. De regen hadden we achter ons gelaten. Wat bewolkt maar toch zo'n 13 graden. Toen we de kamers introkken kwam het kampgevoel terug. Stapelbedden zijn hier de norm. De meesten onder ons hebben voor 2 personen 3 stapelbedden. Wie beslist ons een bezoekje te brengen, we hebben slaapplaatsen in overvloed! Met al die bedden is de ruimte vlug gevuld. Dan maar gauw de stad ingetrokken. Gezelligheid troef, heel wat winkels nog open op zondag. Na wat slenteren de avond goed ingezet met glaasje gevolgd door een hippe maaltijd. We kijken al uit naar morgen!
Comments