De projecten‎ > ‎

Reykjavik

JOB SHADOWING Reykjavik - IJsland
heterogene leergemeenschap
zondag 15 april - zondag 22 april 2018


IJsland beschikt over het meest toegankelijke onderwijssysteem ter wereld. In principe heeft elk kind in IJsland recht op onderwijs, ongeacht geslacht, woonplaats, godsdienst, handicap en sociale- of etnische afkomst. Leerlingen gaan naar gemengde klassen, waarbij bij de indeling in principe alleen onderscheid wordt gemaakt op leeftijd. 

De overheid vindt dat alle kinderen gelijke rechten moeten hebben. Daarom wil de overheid dat zoveel mogelijk kinderen in het gewoon onderwijs moeten kunnen meedraaien. Leerkrachten krijgen hierin begeleiding om de kinderen met extra noden op te kunnen vangen.

Scholen bereiden de leerlingen voor op ‘het leven in een continu veranderende wereld’, zo heeft de overheid het omschreven. Onderwerpen die de overheid belangrijk vindt? Natuur en gezondheid, christelijke waarden, ‘democratische co-operatie’ en de mindset om continu te willen blijven leren en ontwikkelen. 

In IJsland zijn er vier soorten scholen :

-de kleuterschool (leikskólinn): 12 maanden - 5 jaar (betalend)             -de basisschool (grunnskóli) :6 jaar - 16 jaar (leerplicht - gratis)          -voortgezet onderwijs (framhaldsskóli) : 16 - 20 jaar (gratis)                -hoger onderwijs (háskóli) : bachelor of master (betalend)

Tijdens ons verblijf bezoeken we 4 scholen : 

 - Dvergasteinn | Seljavegi 12, 101 Reykjavík (kleuterschool)               -  Klettaskóli, Suðurhlíð 9, 105 Reykjavik (buitengewoon onderwijs)       - Hlidaskoli, Hamrahlid 2, 105 Reykjavik (basisschool met afdeling voor slechthorende en dove kinderen)                                                        - Múlaborg, Ármúli 8 a, 108 Reykjavik (kleuterschool met sterke inclusieve werking)                                     

Deelnemers

Patrick Timmerman : coördinerend directeur Saeftinghe
Kathleen Casselman : directie Sint-Margaretaschool
Heidi Wijffels : directie Roezemoes
An Muyllaert : zorgleerkracht Sint-Jansschool
Mieke Sierens : leerkracht kleuter OLVO
Ria Couvreur : leerkracht lager onderbouw OLVO
Lies Pintelon : leerkracht lager bovenbouw Roezemoes
Kelly Vanaudenaerde : leerkracht bovenbouw BO De Vuurtoren             
Magali Marey : projectcoördinator – directie De Vuurtoren

Zondag 15 april
Vier, vijf of acht dagen konden sommigen onder ons reeds van de IJslandse pracht genieten. De vier laatste collega's kwamen vandaag toe. IJsland liet reeds sterke indrukken na. Maanlandschap, grauw, ruw waren enkele termen die bij de meesten opkwamen. We streken neer in een appartement en twee studio's. Prachtig gelegen, midden in het centrum van Reykjavik. We konden genieten van de IJslandse keuken in Islenski Barinn. Pianist, kaarslicht en lekker eten maakten het plaatje compleet. Voor de wijn moesten we passen, 10 euro voor een glas vonden we toch iets te duur. Bij de meesten stond hun biologische klok nog op Belgische tijd en kropen ze vroeg onder de wol. Proberen we gauw verandering in te brengen!  
I

Maandag 16 april

We bezochten de Kleuterschool Dvergasteinn. De school telt 110 kinderen in twee vestigingen.
Dit was onze eerste kennismaking met de concrete schoolsituatie in IJsland.

Deze school ontvangt kinderen van 18 maand tot 6 jaar. De school is onderverdeeld in 4 groepen: een peuterklas (crèche: 1 tot 3 jaar), 1 kleuterklas voor de 3-4 jarigen en 2 klassen voor de 4-5-6 jarigen.
Per klas zijn 4 mensen beschikbaar voor ongeveer 20 leerlingen : 1 titularis en 3 begeleiders. Daarnaast heeft de school nog een special teacher. De leerkrachten werken daar 40u/week. Al het voorbereidend werk gebeurt op school (overlegmomenten, vergaderingen, …).

Een schooldag loopt van 8u tot 17u. Ze starten met ontbijt op school, de andere maaltijden worden genuttigd in de klas zelf met al hun leerkrachten. Er wordt veel buiten gespeeld (min. 2u/dag).
Wat ons opviel was de enorme rust, zowel bij de kinderen als de leerkrachten. Bij de oudste kleuters zijn er nu 10 kinderen per leerkracht en tegen 2020 vermindert het nog tot 8 per leerkracht.
Ook de sobere inrichting van de klassen is helemaal anders dan bij ons.
Ze hebben veel vrij spel en krijgen individuele aandacht.
Ze werken in de donkere wintermaanden rond 1 thema, een sage of sprookje waarbij alle ontwikkelingsdomeinen aan bod komen. Momenteel werken ze het sprookje van Dammalimm.  Vanaf mei gaan ze veel op stap. Bij de jongste kinderen passen ze regelmatig ‘heuristic play’ toe. Een impliciet aanbod van dagdagelijkse objecten. Alle leerlingen (ook met specifieke noden) kunnen op deze school instappen. Momenteel zijn er 4 kinderen met speciale noden aanwezig: twee kinderen met taalachterstand, een kindje met autisme en een kindje met gedragsproblemen.
Het was een zonnige dag en we merkten dat alle leerkrachten tijdens de speeltijden aanwezig waren om te bewaken. Iedere laatste vrijdag van de maand houden ze een vriendschapsvuur. Op een open vuur wordt warme chocolademelk gemaakt. In hun werking leggen ze de nadruk op creatief werk, buitenactiviteiten, samenwerking met de ouders, inclusie en multiculturele educatie. Het werd een boeiende eerste kennismaking!


Dinsdag 17 april

Deze morgen werden we al om 8.10u verwacht in ‘Klettaskóli’.
Het werd dus vroeg opstaan en snel ontbijten om de bus van 7.45u te halen.

Het is een school voor buitengewoon onderwijs voor leerlingen van 6 tot 16 jaar. In heel IJsland bestaan er maar twee scholen voor buitengewoon onderwijs : deze school voor meervoudige beperkingen of een IQ lager dan 60 en een school voor gedragsproblemen waar de kinderen voor enkele maanden heen kunnen. Kinderen met deze problematiek woonachtig buiten Reykjavik lopen school in gewone scholen en kunnen raad vragen aan Klettaskoli hoe ze het best het kind kunnen ondersteunen.
Bij de aankomst werd al onmiddellijk duidelijk dat dit een heel mooi en modern complex is.

We werden zeer hartelijk ontvangen door de directie. Na een powerpoint presentatie kregen we een rondleiding in de school.

De school is aan het verbouwen en beschikt nu over een eigen turnzaal/fitness ruimte en een zwembad. Over de infrastructuur is zeer duidelijk nagedacht! De vloer heeft verschillende kleuren, elke klas is voorzien van een smartboard, een systeem in de klassen/gang om rolstoelpatiënten te verplaatsen, …

De klassen zijn hier ingedeeld per leeftijd met verschillende beperkingen door elkaar.
Elk kind heeft zijn eigen leertraject. Dit wordt samen met de ouders vastgelegd in het begin van het schooljaar. Ook met noden die ouders belangrijk vinden wordt er rekening gehouden.
Hun leertraject wordt vastgelegd in een individuele weekplanner die op hun bank ligt.

Er wordt hier enorm veel ingezet op werken met apps en tools op een ipad die ze van de school mogen gebruiken of zelf meehebben. Er zijn enkele leerlingen die hun handen moeilijk kunnen gebruiken, zij kunnen een computer bedienen met hun ogen!

Het zelfstandig werk wordt gestructureerd aangeboden (stapsgewijs) en hun vorderingen worden goed bijgehouden.

Het valt ons op dat er héél veel personeel werkt op deze school (soms 1 op 1), 130 mensen voor ongeveer evenveel leerlingen.
Niet iedereen heeft een onderwijsdiploma (In IJsland is het mogelijk om studenten of werklozen in te schakelen voor korte of lange tijd). Er wordt gewerkt met vakleerkrachten (zwemmen, knutselen, timmeren, muziek, turnen).
De school loopt voor de leerlingen tot 14.10u, daarna is er naschoolse opvang voorzien. Voor de leerkrachten is dit tot 16u, uitgenomen op vrijdag.
Ook hier doen de leerkrachten al het werk tijdens de schooluren. Ze zijn 1x per week verplicht om te vergaderen tot 16u in een soort werkgroep. En 1x per maand hebben ze PV.

Een spreuk die de hele filosofie omvat:
 “I never make the same mistake twice. I make it five or six times just to be sure.”

Het was een zeer boeiende dag!

 Om 16u brachten we een bezoekje aan de bibliotheek in Reykjavik. Dvergasteinn hield er en een tentoonstelling. We sloten de dag af met een heerlijk soepje IN een broodje. 

Woensdag 18 april

Donderdag 19 april
'First day of Summer'! Volgens een oude Noorse kalender gaat vandaag de zomer in.Het is dan ook een nationale feestdag. Alle scholen waren vandaag dan ook gesloten. IJslanders wensen elkaar een vrolijke zomer met de de woorden : 'Gledileg sumar'. In de straten van Reykjavik was er een parade en straatanimatie. Vandaag stond evaluatie van de opgedane ervaringen centraal. Net als in Groningen hebben we aan de hand van 6 sleutels besproken wat we aan het IJslands onderwijssysteem zinvol vinden. De sleutels zijn : visie, communicatie, harmonische ontwikkeling, reflectie, samenwerking en redelijke aanpassingen. Heel wat discussies, vergelijkingen, reflecties, bedenkingen passeerden de revue. Het werd een zeer zinvolle dag!

 E

Vrijdag 20 april

Zaterdag 21 april


Comments