Doel van het consortium

Er werden vijf doelen voorop gesteld :

-vanuit Europees perspectief weten welke organisatievormen mogelijk zijn in een inclusieve context.

-vanuit Europees perspectief nieuwe inzichten krijgen in inclusief onderwijs.

-vanuit Europees perspectief nieuwe oplossingen vinden voor de klaspraktijk in een inclusieve omgeving.

-vanuit Europees perspectief een visie ontwikkelen rond omgaan met diversiteit

-vanuit Europees perspectief weten hoe andere landen beleid voeren rond diversiteit en inclusief onderwijs

Er werden binnen de scholengemeenschap 4 leergemeenschappen opgericht : directies en bestuur, zorgcoördinatoren, leerkrachten lager en leerkrachten kleuter.

De leergemeenschappen nemen elk deel aan een internationale nascholing rond diversiteit en inclusief onderwijs. Er wordt ook nagedacht hoe onderwijs in de toekomst beter te organiseren. 

Comments